Polski lider w badaniu technologii wysokoczęstotliwościowych

Polski lider w badaniu technologii wysokoczęstotliwościowych

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. wraz z ASTAT sp. z o.o. wspólnie realizują znaczący projekt w ramach środków UE POIR 4.2 dla rozwoju techniki morskiej. Firmy podpisały umowę na zaprojektowanie i dostawę stanowiska bezodbiciowego do badania pól elektromagnetycznych pochodzących od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz zaprojektowanie i dostawę stanowiska do badania odporności na oddziaływanie impulsowych pól elektromagnetycznych wysokiej mocy.

 

Zawarcie umowy wieńczy jeden z etapów projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC” (EMC-LabNet), realizowanego w ramach unijnego programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Głównym celem projektu realizowanego wspólnie z firmą ASTAT jest opracowanie i dostarczenie stanowiska obejmującego dużą semi-bezodbiciową komorę pomiarową (SAC) o 10-metrowym polu pomiarowym, system do badań odporności promieniowanej, system do pomiarów emisji promieniowanej oraz system do narażeń impulsowych typu NEMP.

 

Nowoczesne badanie urządzeń wielkogabarytowych

 

Komora SAC umożliwi w pełni normatywne badania kompatybilności elektromagnetycznej  wszelkiego rodzaju urządzeń techniki morskiej. Będzie to jedna z największych i najnowocześniejszych tego typu komór w Polsce, pozwalająca na przeprowadzenie badań urządzeń wielkogabarytowych o masie do 5 ton i w zakresie częstotliwości do 40 GHz. Dzięki temu Spółka dołączy do grona nielicznych akredytowanych laboratoriów, posiadających tego typu kompleksowe stanowiska badawcze. Rozszerzy to posiadaną od 1996 roku przez CTM akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz uznanie Polskiego Rejestru Statków.

 

„To przedsięwzięcie wykorzystuje kompetencje i doświadczenie obu firm. Inwestycja realizowana przy wsparciu środków pozyskanych w ramach POIR 4.2. pozwoli rozszerzyć potencjał CTM, zapewniając jeszcze bardziej profesjonalne warunki do badań i rozwoju urządzeń i systemów techniki morskiej. Ugruntuje to pozycję CTM jako naturalnego zaplecza badawczego dla przemysłu stoczniowego i elektrotechnicznego w północnej części kraju”  – powiedział p.o. Prezes Zarządu CTM  Marcin Wiśniewski.

 

Sprzęt do badań nowoczesnych urządzeń technicznych

 

W ramach projektu firma ASTAT sp. z o.o. dostarczy również system do badań odporności na narażenia polem elektrycznym częstotliwości radiowej. Będzie on z powodzeniem współpracował z komorą SAC 10 m, w której będą wykonywane badania zgodnie z najnowszymi wymaganiami norm dla natężeń pól do 50 V/m w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 40 GHz. W zakresie najwyższych częstotliwości zostanie zastosowane innowacyjne rozwiązanie, pozwalające na bardziej efektywne wykonywanie badań. System zostanie tak zaprojektowany, aby jednocześnie mógł wykonywać komercyjne badania odporności dla najwyższych określonych normami poziomów narażeń w pełnym zakresie częstotliwości. Ten rozbudowany system w połączeniu ze środowiskiem, jakim jest komora, zapewni jedne z największych możliwości badawczych w naszym kraju, w szczególności w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Podpisana umowa zakłada również dostarczenie systemu do pomiarów emisji promieniowanej oraz przewodzonej, który podobnie jak system do badań odporności, będzie współpracował z komorą SAC 10 m. System ten pozwoli na pomiary emisji w zakresie częstotliwości do 44 GHz, w pełni zgodnie z obowiązującymi normami. W jego skład wchodzą takie urządzenia jak: wysokiej klasy odbiornik pomiarowy, skalibrowane anteny odbiorcze oraz wiele innych akcesoriów dedykowanych do badań współczesnych urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych.

 

Jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie kompletnego „turn kee” – systemu pomiarowego, którego nowoczesność i innowacyjność jest unikatowa w skali światowej. Wdrożenie ich pozwoli CTM znaleźć się w czołówce instytucji z dziedziny Researche&Development produktów opartych na technologiach wysokoczęstotliwościowych. Firma ASTAT od 25 lat zajmuje się projektowaniem i produkcją technologicznie zaawansowanych urządzeń dla firm z regionu Pomorza a właściwie całej Polski. Wykorzystamy to doświadczenie i wiedzę przy projektowaniu i realizacji stanowiska do badania odporności na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych dużej mocy” – powiedział Prezes Zarządu firmy Astat Romuald Winter

 

Technologia dla bezpieczeństwa

 

Zastosowanie w komorze technologii, wykorzystującej generator Marksa oraz specjalnie zaprojektowaną antenę, umożliwi przeprowadzanie badań odporności urządzeń techniki morskiej na impuls elektromagnetyczny. Stanowisko generujące impuls NEMP pozwala w warunkach laboratoryjnych zweryfikować odporność urządzeń na narażenia, jakie powstają w wyniku powstawania i rozprzestrzeniania się promieniowania elektromagnetycznego o szerokim widmie stosunkowo niskich częstotliwości, krótkim czasem trwania i bardzo dużym natężeniu (kilka nanosekund, amplituda pola rzędu 50 kV/m). Zjawiska te towarzyszą eksplozji nuklearnej, a przedmiotowe badania pozwalają sprawdzić niezawodność i zabezpieczenia systemów elektronicznych dla takich warunków, co z punktu widzenia bezpieczeństwa systemów okrętowych i urządzeń techniki morskiej jest bardzo ważne.

 

Unikatowy park badawczo-naukowy w Europie

 

Współpraca obu firm wpływa realnie na podniesienie potencjału badawczego w kraju, ale również na arenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Rozwój infrastruktury i nowoczesne wyposażenie laboratoriów CTM zwiększają zakres, efektywność oraz skuteczność oferowanych badań, oraz dostępnych akredytacji. Pozwoli to na stworzenie kompleksowej oferty dla klientów. Ponadto otworzy możliwości rozszerzenia i rozwoju realizacji międzynarodowych programów europejskich z udziałem CTM. Dodatkowo pozyskana aparatura umożliwi prowadzenie badań nad opracowywaniem oraz rozwojem nowych materiałów i technologii oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań do produktów oferowanych na rynek krajowy i międzynarodowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o plikach Cookies

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności