Polska Sieć Laboratoriów EMC, zwana w skrócie „EMC-LabNet” jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek wyższych uczelni i jednostki naukowo-badawczej z różnych regionów Polski (dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, podkarpackie, podlaskie), o wiodącej pozycji w kraju o różnych specjalizacjach w dziedzinie nauki kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), które dysponują infrastrukturą badawczą, potencjałem naukowym i doświadczeniem, umożliwiającymi badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zaawansowanych urządzeń i systemów. Głównym celem Konsorcjum EMC-LabNet jest uzupełnienie i rozbudowa infrastruktury badawczej konsorcjantów oraz utworzenie strategicznej i unikatowej w skali kraju i Unii Europejskiej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów EMC, stanowiących komplementarne i kluczowe zaplecze dla zaawansowanych badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych, prowadzonych na rzecz poprawy funkcjonowania i konkurencyjności polskiej gospodarki, ochrony środowiska naturalnego, ludzi i urządzeń technicznych przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Rozbudowa bazy badawczej, konsolidacja oraz specjalizacja środowisk i laboratoriów EMC, ma na celu:

 

Źródła finansowania

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Priorytet IV
ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

Działanie 4.2
ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI

 

Całkowity koszt projektu

 68 641 812,27 zł

Dofinansowanie

42 648 935,16 zł

Przewidywany okres realizacji projektu

2018.08.01 – 2023.12.31

 

 

Udział OBR CTM S.A. w projekcie umożliwi powstanie na terenie Ośrodka dwóch nowych obiektów laboratoryjnych, poszerzając tym samym jego unikatowe, w północnej części kraju, możliwości badawcze. Z uwagi na specyfikę prowadzonych badań i wymagań określonych w obowiązujących normach, stanowisko do pomiaru pól magnetostatycznych zostanie wykonane z materiałów nieferromagnetycznych. Pozwoli to na badanie sygnatur magnetycznych urządzeń i mechanizmów, przeznaczonych na jednostki pływające. Nowe stanowiska laboratoryjne umożliwią opracowywanie bardziej „bezpiecznych elektromagnetycznie” rozwiązań. Z nowych możliwości badawczych OBR CTM S.A. skorzystają przede wszystkim firmy mające bezpośredni związek z techniką morską. Są to m.in. firmy skupione w parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości, klastrach, ale również instytucje związane z przemysłem stoczniowym.

 

Skład konsorcjum

 

 

Informacja o plikach Cookies

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności