Klauzula Informacyjna
(Monitoring Wizyjny)

 

Zgodnie z przepisami ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator Danych) w postaci wizerunku, pozyskanych z systemu monitoringu jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia, adres e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl.
  2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor.ochrony.danych@ctm.gdynia.pl nr tel.: +48 58 776 47 22.
  3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa
    i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony oraz innych aktów prawnych z nimi powiązanych.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom/organom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa.
  5. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres 2 miesięcy. Jeśli jednak nagrania będą stanowić lub wedle oceny Administratora Danych będą mogły stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, okres o jakim mowa w zdaniu poprzednim ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  6. Osobie, której dane będą przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych w przypadkach określonych przez RODO, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  7. Dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacja o plikach Cookies

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności