Nowoczesny sprzęt dostarczy firma EMC-FORTO s.c.

Nowoczesny sprzęt dostarczy firma EMC-FORTO s.c.

Postęp technologiczny sprawia, że właściwie co 2 lata powstają coraz bardziej zaawansowane urządzenia elektroniczne. Niesie to za sobą konieczność aktualizacji ich wymagań i badań technicznych. Ponieważ same urządzenia są coraz nowocześniejsze, to również zaplecze badawcze musi równolegle się rozwijać.

 

Wiąże się to z inwestowaniem zarówno w stanowiska badawcze jak i kompetencje ludzi uczestniczących w tym procesie. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (CTM), jako członek konsorcjum EMC-LabNet, pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), środki na rozbudowę posiadanej infrastruktury badawczej. W szczególności dotyczą one badań urządzeń techniki morskiej. W ramach realizacji kolejnych etapów projektu EMC-LabNet, CTM i firma EMC-FORTO s.c. podpisali niedawno umowę na dostawę dwóch stanowisk do badań sprzętu techniki morskiej. Przedmiotem dostawy są:

  • stanowisko do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości,
  • stanowisko do badania odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości.

 

Certyfikat w akredytowanym laboratorium

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz standardami, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi, urządzenia przeznaczone na jednostki pływające muszą spełniać wymagania towarzystw klasyfikacyjnych – m.in. Polski Rejestr Statków (PRS), DNV GL, Bureau Veritas, Lloyd’s Register i innych, zrzeszonych w ramach International Association of Classification Societies (IACS). Otrzymanie certyfikatu wymaga m.in. wykonania badań w akredytowanych laboratoriach.

 

Podpisana umowa na dostawę dwóch stanowisk, dedykowanych do badań sprzętu techniki morskiej pozwoli producentom i dostawcom urządzeń na wykonanie badań zgodnie z aktualnymi przepisami i wymogami. Każdy dostawca sprzętu na statek pod nadzorem np. Publikacji Nr 11/P Polskiego Rejestru Statków musi potwierdzić zgodność z tą publikacją.

 

Obecnie w Polsce niewiele laboratoriów ma możliwość wykonania tak dokładnych badań oraz pełnej kompleksowej usługi – od weryfikacji dokumentacji technicznej po uzyskanie certyfikatów. Przyspiesza to zdecydowanie niezbędne procedury konieczne do wprowadzenia urządzenia na rynek i jego sprzedaży.

 

Rozszerzona oferta usług badawczych

 

Potwierdzenie spełnienia przez urządzenie elektroniczne wymagań bezpieczeństwa, nie tylko jest wymogiem formalnym. Otrzymanie certyfikacji zwiększa zaufanie konsumentów do jakości produktu oraz daje przewagę konkurencyjną dzięki posiadaniu niezależnego certyfikatu jakości. Każdy certyfikowany wyrób otrzymuje znak certyfikacji, potwierdzający jego przebadane właściwości.

 

Nasze usługi skierowane są producentów i dostawców urządzeń elektrotechnicznych, w szczególności przeznaczonych jako wyposażenie jednostek pływających. Jednak nowe stanowiska umożliwiają badania sprzętu praktycznie w każdym z obszarów techniki – od sprzętu medycznego po automotive. Każda firma, która chce wprowadzić na rynek sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny może go przetestować w laboratoriach CTM.

 

Posiadane obecnie zaplecze techniczne i kompetencje zespołu, pozwalają wspierać prace nad nowoprojektowanymi, innowacyjnymi urządzeniami i systemami elektronicznymi na rzecz firm z sektora ICT zrzeszonych w parkach naukowo-technologicznych, inkubatorach i klastrach. Posiadane akredytacje oraz nowe stanowiska umożliwiają również prowadzenie badań urządzeń powszechnego użytku.

 

Informacja o plikach Cookies

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności