Nowe stanowiska badawcze w OBR CTM S.A.

Nowe stanowiska badawcze w OBR CTM S.A.

Mimo, że budowa laboratorium EMC-LabNet jeszcze się nie rozpoczęła, to już teraz uruchomiliśmy nowe stanowiska badawcze. Tym samym oferta usług komercyjnych, związanych z badaniami i certyfikacją specjalistycznych urządzeń, została rozszerzona.

 

13 sierpnia 2020 r. zakończył się cały proces odbioru nowych stanowisk laboratoryjnych, zakupionych w ramach projektu EMC-LabNet. W ramach umowy dostawca czyli firma EMC – FORTO s.c. przeszkoliła pracowników w obszarze obsługi, diagnostyki i eksploatacji stanowisk.  Zdobyte certyfikaty to nie tylko rozszerzenie wiedzy w obszarze możliwości laboratoriów EMC, ale też podniesienie jakości świadczonych usług.

 

 

Dysponowanie nowymi stanowiskami:

 

  • do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości,
  • do badania odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości.

 

 

 

to także pozyskane przez Projekt EMC-LabNet możliwości rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji postawionego przed OBR CTM S.A. celu z działalności komercyjnej związanej z projektem.

 

Badania akredytowane

Laboratoria świadczą akredytowane usługi badawcze zgodnie z zakresami akredytacji Ministra Obrony Narodowej (19/MON/2017 i 20/MON/2017) oraz Polskiego Centrum Akredytacji (AB 295 i AB 296). Posiadamy również uznanie Polskiego Rejestru Statków.

 

Realizujemy badania na potrzeby certyfikacji produktów (ustawa OiB, Dyrektywy UE – oznakowanie CE, wymagania towarzystw klasyfikacyjnych: PRS, DNV GL). Świadczymy również usługi badań konstruktorskich polegających na weryfikacji właściwości urządzeń już na etapie prac koncepcyjnych i modelowych. Konstruktorzy wyrobów mają możliwości sprawdzenia założeń projektowych i wprowadzania ewentualnych korekt na wczesnym etapie realizacji produktu.

 

Jakość wyników badań i niezależność gwarantuje wdrożony system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratoria Spółki posiadają nowoczesną i zaawansowaną technologicznie infrastrukturę badawczą, która jest rozwijana przy wsparciu dotacji z UE.

 

W zespole siła

 

Rozbudowa laboratorium oraz wachlarza usług to efekt wielomiesięcznego zaangażowania szerokiego gremium specjalistów. Mimo szeregu napotykanych trudności – w tym wynikających z COVID 19, znaleźć swoje odzwierciedlenie w rozbudowanym laboratorium znajdującym się aktualnie w obiekcie B2.

 

Tu bardzo chciałbym podziękować za bezpośrednie zaangażowanie w proces tworzenia wymagań, opiniowania rozwiązań przedkładanych przez Dostawcę (firmę EMC-FORTO s.c.), przeprowadzania testów akceptacyjnych (w tym jakościowych) i szereg licznych działań zmierzających do gotowości Spółki w nowym obszarze badań laboratoryjnych, takich osób  jak pracownicy  Pionu Badań i Rozwoju, Pionu Wsparcia, Zespołu Zapewnienia Jakości  – mówi Kierownik Projektu Piotr Nisgorski.

 

 

Informacja o plikach Cookies

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności