Laboratoria świadczą akredytowane usługi badawcze zgodnie z zakresami akredytacji Ministra Obrony Narodowej (19_MON_2020_zakres_WCNJiK_Wydanie_1 i 20_MON_2020_zakres_WCNJiK_Wydanie_1) oraz Polskiego Centrum Akredytacji (AB 295 i AB 296). Posiadamy również uznanie Polskiego Rejestru Statków.

 

Realizujemy badania na potrzeby certyfikacji produktów (ustawa OiB, Dyrektywy UE – oznakowanie CE, wymagania towarzystw klasyfikacyjnych: PRS, DNV GL). Świadczymy również usługi badań konstruktorskich polegających na weryfikacji właściwości urządzeń już na etapie prac koncepcyjnych i modelowych. Konstruktorzy wyrobów mają możliwości sprawdzenia założeń projektowych i wprowadzania ewentualnych korekt na wczesnym etapie realizacji produktu.

 

Jakość wyników badań i niezależność gwarantuje wdrożony system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratoria Spółki posiadają nowoczesną i zaawansowaną technologicznie infrastrukturę badawczą, która jest rozwijana przy wsparciu dotacji z UE.

 

 

Akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji

 

Laboratoria Badawcze CTM świadczą nieprzerwanie od ponad 20 lat akredytowane usługi badawcze zgodnie z zakresami akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej posiada AB 295 certyfikat_2019(1) natomiast Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych certyfikat nr AB 296. Doświadczony i kompetentny personel wykorzystuje do badań nowoczesną i zaawansowaną technologicznie infrastrukturę badawczą, systematycznie rozszerzając zakres świadczonych usług.

 

 

Akredytacje Ministra Obrony Narodowej

 

Od roku 2008 Laboratoria Badawcze CTM posiadają certyfikaty akredytacji MON w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej posiada certyfikat 20-MON-2020_Certyfikat_akredytacji_LKE natomiast Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych certyfikat 19-MON-2020_Certyfikat_akredytacji_LWOUiPM. Doświadczony i kompetentny personel wykorzystuje do badań wyposażenia i sprzętu wojskowego nowoczesną i zaawansowaną technologicznie infrastrukturę badawczą, systematycznie rozszerzając zakres świadczonych usług badawczych na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

 

 

Świadectwo Uznania Polskiego Rejestru Statków

 

Świadczymy badania wyposażenia, urządzeń i systemów morskich na potrzeby certyfikacji produktów przez towarzystwa klasyfikacyjne: PRS, DNV GL. Na wybrane próby środowiskowe wyposażenia statków, posiadamy Świadectwo Uznania Polskiego Rejestru Statków (Uznanie PRS). Wspomagamy Klienta w doborze zakresów badań, wspieramy go w opracowaniu programów badań, a także realizujemy badania w obecności Klienta i pod nadzorem przedstawicieli towarzystw klasyfikacyjnych takich jak między innymi PRS, DNV GL.

Informacja o plikach Cookies

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności